Nu ai adaugat niciun produs in cosul de cumparaturi.

Meniu

Din 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecția datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Deoarece colectăm datele tale personale, dorim să te informăm în ce scopuri le folosim și care sunt drepturile de care dispui conform Regulamentului.

Cine este entitatea care prelucrează datele tale personale

Potrivit Regulamentului (denumit în continuare GDPR), sunt operatori („Operatorii”) de date cu caracter personal : • Compania EVERGREEN DISTRIBUTION S.R.L., societate română cu personalitate juridică, cu sediul în Timisoara, str. Orsova, nr. 27, bloc 108, sc.B, et.3, avand nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/554/2009 și CUI RO25251032

Care sunt date personale prelucrate

Datele tale personale pe care le colectăm și prelucrăm sunt: numele și prenumele, domiciliul (adresa poștală pentru livrare), adresa de e-mail, numărul de telefon, datele de facturare. Aceste date au fost sau sunt colectate în relația comercială desfășurată în trecut sau care este în curs de desfășurare și pentru care ți-ai exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare. Acseste date sunt pastrate în deplină siguranță și le folosim doar în scopurile permise de lege și de tine. În orice moment te poți răzgândi și ne poți solicita să ștergem datele tale din baza noastră de date, ca urmare a retragerii acordului tău exprimat anterior. Ai posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protecția Datelor la nivelul EVERGREEN DISTRIBUTION S.R.L. la adresa de e-mail: juridic@evergreen-distribution.ro

În ce scopuri sunt prelucrate datele personale

Procesăm datele tale cu caracter personal în scopuri legitime, cum ar fi cel al desfășurării activităților comerciale (de vânzare/cumpărare prin intermediului site-ului www.miracolulplantelor.ro și prin plasarea comenzilor în contul online creat de tine sau în curs de creare a acestuia). NU procesam datele tale personale in scop de marketing direct, statistica sau alte scopuri decat cele mentionate mai sus. Conform dispozițiilor legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele tale cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Care este temeiul de prelucrare a acestor date

Temeiul pentru care colectăm și administrăm datele tale personale este în primul rând consimțământul tău, acordat cu prilejul creării contului online și al validării acestuia, prin solicitarea de a fi devenit client sau membru în comunitatea www.miracolulplantelor.ro. Totodată, temeiul este și unul legal și/sau contractual, și are la bază raportul comercial ce a luat naștere între tine și compania EVERGREEN DISTRIBUTION S.R.L., prin plasarea comenzii și efectuarea plăților produselor comandate, prin efectuarea de retururi ale produselor neconforme și/sau refuzate etc., dar și un temei legitim, necesar și indispensabil desfășurării activităților comerciale și economice ale companiei, prevăzut de Regulament.

Pentru cât timp sunt colectate datele personale

Datele personale colectate de EVERGREEN DISTRIBUTION S.R.L. vor fi prelucrate în atingerea scopului comercial specific desfășurării activității comerciale: ✓ pe toată durata executării contractului/execuției comenzii/raportului comercial; ✓ ulterior finalizării raportului comercial/încetării contractului, pentru o perioadă de 3 ani; ✓ ulterior expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

Poți obține oricând informații detaliate accesând site-ul nostru în cadrul rubricii Politica privind Prelucrarea Datelor Personale disponibilă începând cu data de 25 Mai 2018.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere Conform Regulamentului, în calitate de client miracolulplantelor.ro ai 8 drepturi, care se referă la:

• dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm;

• dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;

• dreptul la rectificarea datelor prelucrate și/sau administrate;

• dreptul de ștergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, sau consimțământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;

• dreptul la restricționarea datelor personale;

• dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;

• dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;

• dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior ai dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa juridic@evergreen-distribution.ro prin care să-ți exerciți în mod just și licit dreptul tău de intervenție garantat. Datele tale personale NU sunt transmise către alți destinatari!

Echipa EVERGREEN DISTRIBUTION S.R.L. si www.miracolulplantelor.ro